พิมพ์

ตามที่ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

หมวดหลัก: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หมวด: ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ฮิต: 52