สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.6

สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หน่วยงานเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม