Main Menu
  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / ทีวี

  ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้207
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน462
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1451
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน6130
  mod_vvisit_counterเดือนนี้25819
  mod_vvisit_counterเดือนก่อน14177
  mod_vvisit_counterทั้งหมด1037536
  ผู้กำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์
  เรามี 248 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ราคาน้ำมันวันนี้
  ป้ายโฆษณา

  กิจกรรมจัดสถานที่เพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้ดำเนินการจัดสถานที่ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ พร้อมสมุดลงนาม เพื่อร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จึงขอประชาสัมพันธ์ ณ โอกาสนี้

   
  โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพที่เสริมสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นและแพร่หลาย  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงอาชีพเสริมรายได้และแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกได้สะดวก  และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

   
  เรื่องขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ประกาศเทศบาลธาตุพนมใต้

  เรื่อง ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมภาพจากการใช้งานหรือไม่จำเป็นต้องช้ในราชการต่อไป รวมจำนวนรายการ -20- ราการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)ราคาขั้นต่ำของทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงิน 6,360.-(-หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.-) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7

  ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน - ถนนรอบหมู่บ้าน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตามรายละเอียดดังนี้่

   
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

           กองช่างเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

            รายละเอียดเพื่มเติม

   
  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
  แบบราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9 ไป บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่7

  แบบราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9 ไป บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่7 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 380 เมตร


  รายละเอียดเพิ่มเติม

   

   

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖

  ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง เวลา ๑๖.๓๐น.ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.กำหนดรับซองสอบราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
   
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคราม หมู่ที่ ๑๒

  ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคราม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐น. ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.กำหนดรับซองสอบราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
   
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

  ประกาศ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

           ปริมาณงานลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐ลบ.ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(-ห้าแสนบาทถ้วน-)ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน   

  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น.  ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

                         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐น. ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.กำหนดรับซองสอบราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา     ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งพันบาทถ้วน-)ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒-๑๙๙๗๐-๘ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.Thatphanomatai.org และ http://www.gprocurement.go.th

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   
  ประกาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านดอนกลาง - บ้านโคกสว่างพัฒนา

  ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง-บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น.   ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
   
  ประกาศ สอบราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๗

  ประกาศ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สอบราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๗  ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐.-บาท(-ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)ระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน

   

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐น.ณ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐น.ถึง ๑๖.๓๐ น.กำหนดรับซองสอบราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม)และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา       ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป

  ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ๑,๕๐๐.-บาท(-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)     ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐–๔๒๑-๙๙๗๐๘ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่http: // www.Thatphanomatai.org และ http : // www.gprocurement.go.th

  รายละเอียดเพิ่มเติม

   

  เรื่องขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ประกาศเทศบาลธาตุพนมใต้

  เรื่อง ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุดจากการใช้งาน

  ด้วยเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ มีความประสงค์ขายทอดตลอดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมภาพจากการใช้งานหรือไม่จำเป็นต้องช้ในราชการต่อไป รวมจำนวนรายการ -20- ราการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)ราคาขั้นต่ำของทรัพย์สิน ในการขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงิน 6,360.-(-หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.-) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 14:48 น.)

   

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7

  ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน - ถนนรอบหมู่บ้าน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตามรายละเอียดดังนี้่

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 16:02 น.)

   

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

           กองช่างเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ จะซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

            รายละเอียดเพื่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 11:42 น.)

   

  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

  สรุปผลการประชุมพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2016 เวลา 10:54 น.)

   

  แบบราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9 ไป บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่7

  แบบราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่9 ไป บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ที่7 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 380 เมตร


  รายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2016 เวลา 10:48 น.)

   

  แบบประเทินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคราม ม.12

  แบบประเทินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคราม ม.12

   

  แบบประเทินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคราม ม.12 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2016 เวลา 10:40 น.)

   

  แบบประเทินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนใหญ่ ม.8

  แบบประเทินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนใหญ่ ม.8

  แบบประเทินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดอนใหญ่ ม.8 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2016 เวลา 10:20 น.)

   
  บทความ อื่นๆ ...

  ผู้บริหาร

  นายเชาวฤทธิ์  ทองชัย
  นายกเทศมนตรี

  จ่าเอกอดิเรก  อรุณศรี
  ปลัดเทศบาล

  ปฎิทินกิจกรรม
  มีนาคม 2017
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  26 27 28 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1
  เวลาในขณะนี้
  พยากรณ์อากาศประจำวัน